Các công ty Việt lớn nhất vào danh sách Forbes Global năm 2021

Tháng 5, như thường lệ, Forbes công bố danh sách Forbes Global 2000 gồm các công ty niêm yết lớn nhất thế giới. Có 5 công ty Việt lớn nhất góp mặt.

Source: Các công ty Việt lớn nhất vào danh sách Forbes Global năm 2021

Next Post

Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu cao nhất hàng quý từ 2018-2021

T5 Th6 24 , 2021
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu cao nhất 10 quý gần đây: PLX dẫn đầu phần lớn thời gian ngoại trừ 2 quý 3, 4/2020 thuộc về VIC. Source: Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu cao nhất hàng quý từ 2018-2021

Chuyên mục