BIỂU ĐỒ TRỰC TUYẾN: GIÁ VÀNG, NGOẠI TỆ, CHỨNG KHOÁN, TIỀN ĐIỆN TỬ

Biểu đồ trực tuyến tương tác dưới đây bao gồm hầu hết các thị trường: từ ngoại hối (Forex), chứng khoán, hàng hóa đến tiền điện tử.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng biểu đồ bên dưới.


Nguồn biểu đồ: tradingview.com

Hướng dẫn sử dụng biểu đồ giao dịch

Biểu đồ giao dịch

Trong hình trên:

 1. Mã đối tượng của biểu đồ. Tại đây, bạn có thể chọn các mã tỷ giá, hàng hóa, chứng khoán, chỉ số, tiền điện tử, hàng hóa và sàn giao dịch mà bạn muốn xem biểu đồ trực tuyến.
 2. Khoảng thời gian phiên. Vùng này cho phép chọn thời đoạn cho mỗi phiên (quy ước), chẳng hạn theo giờ, ngày, tháng, năm… để biểu đồ hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, giá cao, giá thấp và biến động giá của mỗi phiên.
 3. Dạng biểu đồ. Vùng này cho phép chọn dạng hiển thị của biểu đồ như dạng thanh, dạng nến…
 4. Thêm đối tượng so sánh. Nút này cho phép chọn thêm một hoặc nhiều mã khác để so sánh biểu đồ của các mã được thêm với mã hiện tại.
 5. Chỉ báo kỹ thuật. Nút này cho phép chọn các kiểu chỉ báo kỹ thuật để thêm vào biểu đồ.
 6. Chụp biểu đồ. Nhấp vào nút này, bạn sẽ có thể sao lưu ảnh chụp của biểu đồ mà bạn đang xem.
 7. Góc tin tức. Nút này cho phép mở ra cột tin tức với những tin bài mới nhất, phổ biến nhất liên quan đến đối tượng của biểu đồ.
 8. Giá giao dịch: Khu vực này hiển thị giá mở, đóng, cao, thấp của phiên.
 9. Biểu đồ giao dịch: Đây là vùng hiển thị biểu đồ. Bạn có thể tương tác với vùng này để điều chỉnh hình thức hiển thị của biểu đồ.
 10. Quy mô giao dịch. Vùng này hiển thị khối lượng và giá trị giao dịch của mỗi phiên.
 11. Phạm vi thời gian: Tùy chọn phạm vi thời gian giao dịch, từ ngày, tuần, tháng đến năm.
Copyright All right reserved

Chuyên mục