Giải trình v/v tăng trần 5 phiên liên tiếp, FLC nhờ ngược lại HOSE tìm giúp lý do

Trong một văn bản gửi HOSE để giải trình về lý do cổ phiếu FLC tăng trần 5 phiên liên tiếp, FLC nói chưa biết, đồng thời đề nghị HOSE cho biết nếu sở này nắm được.

Nguyên văn của văn bản giải trình này như sau:

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cồ phần Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) (“Công ty/Tập đoàn FLC”) gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan.

Tập đoàn FLC đã nhận được Công văn số 1127/SGDHCM-GS ngày 28/06/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan khiến giá cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 05 phiên liên tiếp từ ngày 22/06/2022 đến ngày 28/06/2022.

Bằng công văn này, Tập đoàn FLC xin báo cáo tới Quý Cơ quan như sau:

Hiện tại, Tập đoàn FLC chưa nhận biết được sự kiện, thông tin liên quan nào đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu FLC, khiến cho giá cổ phiếu FLC đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 22/06/2022 đến ngày 28/06/2022.

Trong trường hợp Quý Cơ quan nhận biết được các thông tin, sự kiện nào đã làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu FLC trong thời gian qua, kính đề nghị Quý Cơ quan thông tin, làm rõ hoặc dẫn nguồn tin cụ thể để Tập đoàn FLC được biết và có thể đưa ra ý kiến xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó. Tập đoàn FLC sẽ công bố, báo cáo đầy đủ các thông tin, sự kiện liên quan đến công ty theo quy định.

Tập đoàn FLC xin báo cáo Quý Cơ quan để được xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ TCNY theo quy định.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Giải trình về 5 phiên tăng trần liên tiếp, FLC nhờ ngược lại HOSE tìm giúp lý do

Next Post

Dự báo giá vàng tuần 4-8/7: Loanh quanh 1.800 USD/oz

CN Th7 3 , 2022
Giá vàng tuần 4-8/7 có thể xuống dưới 1.800 USD/oz do tâm lý trên thị trường tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên, giá sẽ chỉ loanh quanh ở mức này.
Copyright All right reserved

Chuyên mục