Tự doanh ngày 3.6.2022: CTCK mua ròng 28,7 tỷ đồng

Tự doanh ngày 3.6.2022, các công ty chứng khoán mua ròng 28,7 tỷ đồng, các giao dịch chủ yếu diễn ra ở nhóm cổ phiếu VN30, với tỷ lệ 29/44.

Xem bài gốc tại đây: Tự doanh ngày 3.6.2022: CTCK mua ròng 28,7 tỷ đồng

Next Post

Tín dụng bất động sản: Dư nợ và dư địa

T3 Th6 7 , 2022
Đến thời điểm 31/3/2022, dư nợ tín dụng BĐS là 2.240.166 tỷ đồng, tăng 7,87% so với 31/12/2021, chiếm tỷ trọng 20,23% tổng dư nợ tín dụng chung.
Copyright All right reserved

Chuyên mục