Bán tháo chỉ việc bán nhanh bán gấp một chứng khoán hay một hàng hóa nào đó bất chấp giá cả, có thể thấp hơn rất nhiều so với khi mua vào.

Chuyên mục