HOSE: Top 10 doanh nghiệp thua lỗ nhiều nhất quý 1/2021

Quý 1/2021, sàn HOSE có 35 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ với tổng số tiền lỗ gần 5.700 tỷ đồng. Vietnam Airline là doanh nghiệp lỗ nhiều nhất.

Source: HOSE: Top 10 doanh nghiệp thua lỗ nhiều nhất quý 1/2021

Next Post

HOSE: Top 10 doanh nghiệp tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 nhiều nhất

T5 Th6 24 , 2021
Hòa Phát (HPG) là doanh nghiệp tăng lợi nhuận quý 1/2021 nhiều nhất trong khi Vinhomes (VHM) dẫn đầu phía giảm mạnh nhất. Source: HOSE: Top 10 doanh nghiệp tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 nhiều nhất
Copyright All right reserved

Chuyên mục