Nới rộng đối tượng hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Chính sách mới bỏ điều kiện ‘có nợ xấu tại ngân hàng ở thời điểm đề nghị vay vốn’ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng hơn.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 (gói an sinh 26.000 tỷ đồng) sau gần 2,5 tháng thực hiện, nhằm mở rộng, nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Đầu tiên, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương chỉ từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1/5 đến 31/12 thì người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ một lần tiền mặt từ 1,8 đến 3,7 triệu đồng.

Chính sách mở rộng với lao động tạm hoãn là người phải đi điều trị, cách ly, sống trong các khu phong tỏa, không thể đến nơi làm việc, do cơ sở tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Như vậy, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được mở rộng thay vì chỉ áp dụng cho lao động trong cơ sở, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động theo quyết sách chống dịch của chính quyền như quy định cũ.

Nới rộng đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng đã giúp đỡ cho hơn 18 triệu lao động.

Điều kiện thụ hưởng mở rộng tương tự với nhóm lao động bị ngừng việc và nhóm phải chấm dứt hợp đồng. Mức hỗ trợ giữ nguyên như cũ, lần lượt 1 triệu đồng và 3,71 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nghị quyết mới cũng bổ sung thêm nhóm thụ hưởng là người cao tuổi, khuyết tật nặng và đặc biệt nặng mắc Covid-19 hoặc phải cách ly y tế. Nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/ người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 đến hết 31/12.

Với hộ kinh doanh, bên cạnh nhóm đăng ký có trong danh bạ của cơ quan thuế, nghị quyết mới cũng mở rộng thêm hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không đăng ký. Những hộ này phải dừng hoạt động 15 ngày liên tục trở lên từ ngày 1/5 đến 31/12 do yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch hoặc nằm trong địa bàn thực hiện Chỉ thị 16, đều được hỗ trợ 3 triệu đồng/ hộ.

Doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm 1/2021, được tạm dừng đóng quỹ 6 tháng từ lúc nộp hồ sơ đề nghị. Trước đây, chính sách yêu cầu phải giảm 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với thời điểm 4/2021 mới được hỗ trợ.

Với doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, chính sách mới bỏ điều kiện ‘có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn’ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn.

Theo đó, doanh nghiệp được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Tính đến cuối tháng 9, gói an sinh 26.000 tỷ đồng đã hỗ trợ cho hơn 18 triệu lao động, phần lớn thông qua ba nhóm chính sách liên quan bảo hiểm xã hội. Chính sách cho vay vốn, trả lương ngừng việc giải ngân được trên 441 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 125.000 lao động.

Bộ Lao động thương binh và xã hội cho biết, do giãn cách kéo dài và thiếu nguồn lực nên gói an sinh 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 đang triển khai chậm. Do đó, bộ sẽ lập 20 đoàn kiểm tra, giám sát để tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh.

Theo TheLEADER

Next Post

Bong bóng kinh tế | Bong bóng thị trường | Bong bóng tài chính là gì?

T6 Th10 15 , 2021
Bong bóng kinh tế là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến mức vô lý.