Tăng mức thu nhập giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/ tháng?

Đề xuất của Bộ Tài chính

Theo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giảm trừ gia cảnh được đề xuất lên mức 11 triệu đồng/ tháng và giảm trừ với mỗi ngươi phụ thuộc là 4,4 triệu đồng.

Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. 

Bộ Tài chính trong công văn số 2137/BTC-CST xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo trên cho biết theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%. Căn cứ quy định của Luật số 26/2012/QH13, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. 

Đánh giá về tác động của việc việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, Bộ Tài chính nhận định mức giảm trừ này sẽ hỗ trợ lớn cho mọi đối tượng nộp thuế. 

Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013. 

Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Hiệu ứng của việc tăng thu nhập giảm trừ gia cảnh

Đối với xã hội, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Tăng giảm trừ gia cảnh cũng tạo ra hiệu ứng tích cực đối với kinh tế, xã hội. Nguyên nhân do việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế TNCN hay gia tăng thu nhập khả dụng (thu nhập sau khi nộp thuế) của các cá nhân, từ đó kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, mức độ tác động đến tăng trưởng kinh tế còn liên quan đến việc giảm chi tiêu của Chính phủ do giảm thu ngân sách từ thuế TNCN.

Đối với ngân sách nhà nước, tăng giảm trừ gia cảnh thêm 2 triệu đồng thì số thu về thuế TNCN một năm giảm khoảng 10.300 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế TNCN năm 2019. 

Theo dữ liệu trên hệ thống tập trung của ngành thuế trong năm 2019, số lượng người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đạt khoảng 6,89 triệu người với tổng số thu ngân sách đạt trên 79.219 tỷ đồng. 

Nếu áp dụng mức giảm trừ theo mức dự kiến là 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc thì một phần lớn số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, những người nộp thuế ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng.

(Theo TheLEADER)

Next Post

Khách du lịch quốc tế giảm 38% trong tháng 2 vì dịch Covid-19

CN Th3 1 , 2020
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng hai ước đạt 1,2 triệu lượt người, giảm 38% so với tháng trước và giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019.
Copyright All right reserved

Chuyên mục