Trước Đại hội cổ đông của Coteccons, hai cổ đông lớn lần lượt gửi yêu cầu bãi nhiệm các lãnh đạo cấp cao của công ty. Đáp lại, Ban lãnh đạo Coteccons cho biết sẵn sàng chuyển giao vị trí của mình có điều kiện.

Copyright All right reserved

Chuyên mục