Chứng khoán ngày 23/6/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật

Chứng khoán ngày 23/6/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu VPB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá mạnh nhất trong rổ VN30, dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 2 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.

Source: Chứng khoán ngày 23/6/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật

Next Post

Chứng khoán ngày 24/6/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật

T6 Th6 25 , 2021
Cổ phiếu CTG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 3 trên HOSE. Source: Chứng khoán ngày 24/6/2021: Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật
Copyright All right reserved

Chuyên mục