Thị trường chứng khoán sắp chuyển sang giao dịch T+2

Dự thảo mới của VSD có thể cho phép nhà đầu tư bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 thay vì phải chờ sang T+3 ngay trong tháng 8 này.

>> 9 tiêu chí khiến chứng khoán Việt Nam chưa thể lên hạng

Thị trường chứng khoán sắp chuyển sang giao dịch T+2
Bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa lấy ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán theo chỉ đạo điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán có chu kỳ thanh toán T+2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với một số điểm thay đổi:

Thứ nhất, thành viên lưu ký xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1

Thứ hai, điều chỉnh thời gian VSD hoàn thất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 – 16h00 lên 11h30 – 12h00 ngày T+2.

Theo quy định trước đó, chứng khoán về tài khoản vào thời gian 15h30 – 16h00 ngày T+2, thời điểm thị trường đã đóng cửa, do đó nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch trong ngày tiếp theo (tức là T+3). Nhưng với quy định mới, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trong phiên giao dịch buổi chiều của ngày T+2.

Thứ ba, thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bố ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Với quy định mới, tiền giao dịch chứng khoán cũng sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày so với quy chế cũ. Nhà đầu tư có thể dùng tiền để mua bán chứng khoán ngay trong phiên chiều của ngày T+2 thay vì phải ứng tiền công ty chứng khoán như trước.

Thứ tư, thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16h30 ngày T+2.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký, trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán mới dự kiến được áp dụng từ tháng 8. Theo thông báo được gửi đến các thành viên tham gia, VSD sẽ lấy ý kiến cho dự thảo quy chế đến trước ngày 5/7 tới đây.

Theo TheLEADER

Next Post

Những ngân hàng có lợi thế được nới room tín dụng

T5 Th6 30 , 2022
Các ngân hàng có hệ số CAR cao và mô hình quản trị rủi ro tốt hay có kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém sẽ được nới room tín dụng.
Copyright All right reserved

Chuyên mục