Yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng là bước tiến trong quy định về quản trị doanh nghiệp, nhưng đang có những quan ngại về vấn đề “bình mới, rượu cũ”, nhất là tại những công ty mà tỷ lệ sở hữu của gia đình chiếm ưu thế.

Copyright All right reserved

Chuyên mục