Clip minh họa ấn tượng về tác dụng của giãn cách xã hội nhằm chống dịch Covid-19

Cơ quan y tế Ohio đã sản xuất một đoạn video giải thích rõ ràng lợi ích của việc giãn cách xã hội đối với việc ngăn ngừa sự lan rộng của virus SARS-nCoV-2.

>> CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 – NHỮNG DIỄN BIẾN MỚI NHẤT

Close