Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt vào tình trạng bị cảnh báo, do có tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%. Công ty này niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội, với mã cổ phiếu VIG, hiện có thị giá 1.100 đồng/cổ phiếu.

Copyright All right reserved

Chuyên mục