Hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời Covid-19

Trả lương ngừng việc

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, do tác động bởi dịch Covid-19, trong thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc.

Cụ thể, có trường hợp lao động là người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định hoặc người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động.

Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách tiền lương với người lao động.

Cụ thể, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như đã nêu trên thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, đề nghị  Sở LĐ-TB-XH căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

(Theo dangcongsan.vn)

Next Post

Tỷ giá ngày 6/4: Đồng GBP tăng giá bất chấp tin Thủ tướng Anh nhập viện

T2 Th4 6 , 2020
Tỷ giá ngày 6/4, đồng bảng Anh giảm 0,44% xuống còn 1,2211 USD vào hôm nay tại phiên mở cửa châu Á nhưng sau đó đã tăng nhanh trở lại.
Copyright All right reserved

Chuyên mục