50% doanh nghiệp giảm ít nhất 40% doanh thu năm 2020 vì Covid-19

>> CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH Covid-19 – NHỮNG DIỄN BIẾN MỚI NHẤT

Chỉ 27% doanh nghiệp cầm cự trên 6 tháng. Đây là những kết quả từ cuộc khảo sát mới nhất của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam từ 350 doanh nghiệp hội viên, được tóm tắt bằng các hình ảnh và đồ thị dưới đây.

Covid-19
Covid-19 1
Covid-19 2
Covid-19 3
Covid-19 4
Covid-19 5
Covid-19 6
Covid-19 7
Covid-19 8
Covid-19 9
Covid-19 10
Covid-19 11

(Theo TheLEADER)

Close